Yoklama Kaçağı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yoklama Kaçağı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yoklama Kaçağı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Askerlik yoklaması sırasında askerlik şubesine veya yurtdışı temsilciliklerine gitmeyen ve 26’ncı öge gereğince gelmeme sebebini bildirmeyen bireyler, yoklama kaçağı olarak kabul edilmektedir.

 

Pekala, askerlik yoklama kaçağı nedir? Yoklama kaçağı cezası ne kadar? Yoklama kaçağı başvurusu nasıl yapılır?

YOKLAMA KAÇAĞI NEDİR?

Yoklama kaçağı, yoklama esnasında bulunmayan ve bulunamama nedenine dair bu kanunda yazılı bir mazeret göstermemiş olan bireylere denir.

Yoklama kaçakları, yakalanmaları için Ulusal Savunma Bakanlığı tarafından İçişleri Bakanlığına, askerlik şubelerince de mahallin en büyük mülki amirine bildirilmektedir.

Yakalanan yükümlüler, en geç 24 saat içinde en yakın askerlik şubesine getirilir.

Askerlik şubesi tarafından teslim alınamayan yükümlüler, ilgili kolluk kuvvetinin hazırladığı tutanağa istinaden özgür bırakılır.

YOKLAMA KAÇAĞI CEZASI NE KADAR?

Yoklama kaçağı, zımnî ve bakayalar Askeralma Kanununun 24’üncü konusunun birinci fıkrasındaki temellerine göre idari para cezasıyla cezalandırılmaktadır.

Kendi isteğiyle gelen bireyler, her gün karşılığı 5 Türk Lirası, yakalananlar ise 10 Türk Lirası idari para cezası ile cezalandırılır.

Bu fıkra kapsamında belirlenen idari para cezalarının tekrar değerlemesinde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci konusunun yedinci fıkrasındaki idari para cezasının bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınarak uygulanır.

İdari para cezaları bildiriminden itibaren bir ay içinde ödenir.

YOKLAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

  • Yoklama süreçlerini e-Devlet üzerinden yapacak bireyler, ‘www.turkiye.gov.tr’ adresindeki ‘asal yoklama başvurusu’ linkinden, vesikalık fotoğraflarını ve gerekli formları ekledikten sonra T.C. kimlik kartları ve varsa sıhhat durumlarına ilişkin raporlarıyla aile tabiplerine müracaat edebilirler.
  • Yoklamalarını askerlik şubesi üzerinden yaptıracak şahıslar ise, T.C. kimlik kartları, varsa tahsil dokümanı, sürücü dokümanı, meslek veya sanatlarına ilişkin bonservis, sertifika, kurs dokümanı ve sıhhat durumlarına ilişkin raporlarını yanlarında getirmelidir.
  • Yurt dışında bulunan yükümlüler, yurt dışı temsilciliklerine veya yurt içinde en yakın askerlik şubesine başvurarak yoklamalarını yaptırabilirler.
  • Engelli yükümlülerin, e-Devlet üzerinden engelli sıhhat şurası raporunun Sıhhat Bakanlığından elektronik ortamda alınarak Ulusal Savunma Bakanlığına asker alma süreçleri için paylaşılmasına açık istek onayı vermeleri gerekmektedir. Açık istek onayı vermeyen/veremeyen engelli yükümlülerin kendisi veyahut yasal vasisinin en yakın askerlik şubesine giderek yoklama süreçlerini tamamlatması gerekmektedir.
  • 2021 içinde lise ve üzeri seviyedeki okullardan mezun olan yükümlülerden, erteleme hakkını kullanmak isteyenlerin, 31 Aralık 2021’e kadar dilekçe ve mezuniyet veyahut ilişik kesme dokümanları ile en yakın askerlik şubesine müracaat etmeleri veya e-Devlet üzerinden başvurmaları gerekmektedir.
  • 2’nci öge kapsamında bulunan yükümlüler, 31 Aralık 2021 tarihine kadar mazeretsiz olarak yoklamalarını yaptırmamaları, mazeretlerini gösterir dokümanlarını askerlik şubelerinde veya yurt dışı temsilciliklerimizde bulundurmamaları halinde, 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 21’inci hususu mucibince yoklama kaçağı sürecine tabi tutularak haklarında birebir kanunun 24’üncü ögesi gereğince cezai müeyyide uygulanacaktır. 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 27’nci ögesi gereğince bu duyuru yükümlülere bildiri mahiyetindedir.

ASKERLİK YOKLAMASI MÜRACAAT SONUCU NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Askerlik yoklama başvurusu yapan şahıslar, e-Devlet’e giriş yaparak yoklama müracaat süreçlerinin kontrolünü sağlayabilmektedir.

E-Devlet sisteminde, Aile Hekimliğinde Askerlik Yoklaması Sıhhat Muayene süreçlerini tamamlayan şahıslar ”Yoklama süreci tamamlanmıştır” uyarısı ile karşılaşacaktır.

Aile Hekimliğinde Sıhhat Muayene süreçlerini tamamlamayan bireylerin bilgilerini güncellemesi gerekmektedir.

39 Beğen