Salavat Nasıl Getirilir?

Salavat Nasıl Getirilir?

Salavat Nasıl Getirilir?

Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in ismini andıktan sonra hürmet göstermek için zikredilen dualara salatu selam yani salavat denmektedir. Salavat, salat sözünün çoğuludur Peygamber Efendimiz (s.a.s) anıldıktan sonra okunmasının yanında bilhassa Perşembe ve Cuma günleri Allah’ın rahmeti ve rahmetinin Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in üzerinden eksik olmaması için okunması tavsiye edilmektedir. Ahzab Müddeti 56. Ayetinde  ‘Allah ve melekler peygambere salât ediyorlar; ey iman edenler, siz de ona salât ve selâm okuyun.’ Peygamber Efendimiz (s.a.s)’e salat ve selam getirmenin ehemmiyeti aktarılmaktadır. Tirmizi’nin naklettiği hadis-i şerife nazaran ise ‘Tahkîkan sizden bana en yakın olan kimse beni çokça salât ve selâmla yâd edenlerdir.’ Hz. Muhammed (s.a.s)’a salavat getirmenin değeri bir sefer daha vurgulanmaktadır.

DOĞRU SALAVAT NASIL GETİRİLİR?

Pek çok farklı biçimde ve farklı uzunluklarla salavatlar bulunmaktadır. En genel bilinen salavatlar ise Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in ismini andıktan sonra lisana getirilen ‘sallallahu aleyhi ve sellem’ olanıdır. Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)’in ismini andıktan sonra çoğunlukla bu salatu selamın getirilmesi önerilmektedir.

Bir öteki yaygın olan salavat ise Perşembe ve Cuma günleri Peygamber Efendimiz (s.a.s)’e gönderilen ‘Allahümme salli ala Muhammed.’ Salavat bulunmaktadır. Rivayete nazaran Cuma saatinde Peygamber Efendimiz (s.a.s)’e salatu selam getirmenin çok faziletli olduğu aktarılmaktadır. Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in hadis-i şerifine nazaran salavat getirmenin ehemmiyeti şöyle aktarılmaktadır: ‘Kıyamet günü insanların bana en yakını, bana en çok salavat okuyandır.’

Salavat Nasıl Getirilir?

KISA VE UZUN SALAVATLAR

1- Aleyhissalatu vesselam

Manası: Allahın salatu selamı onun üzerine olsun.

2- Sallallahu aleyhi ve sellem

Manası: Allahu Teala, Ona salatu selam etsin.

3- Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed

Manası: Allahım! (peygamberimiz) Hz.Muhammed’e ve aline (evladu iyaline) rahmet eyle.

4- Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim

Manası: Ey Allahım ! Efendimiz, büyüğümüz Muhammed’e, evladu iyaline, ashabına salatu selam eyle.(Rahmet et, selametlik ver.)

5- Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhul’muk’adel’mukarrabe indeke yevmel’kıyameti.

Manası: Ey Allah’ım! Hz. Muhammed’e Salatu selam et, ve onu kıyamet gününde sana yakın bir yere(makam-ı Mahmut’a) indir.

6- Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil’kulubi ve devaiha ve afiyetil, abdani ve şifaiha ve nuril’ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.

Manası: Ey Allahım ! kalblerin tabibi ve devası, bedenlerin şifası, gözlerin parıltısı ve ziyası olan Muhammed’e (S.A.V.) aline ve ashabına salatu selam eyle.

7- Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi’adedi ilmike

Manası: Ey Allahım ! efendimiz Hz. Muhammed’e (S.A.V.) ve efendimiz Hz.Muhammedin (S.A.V.) aline nihayetsiz olan ilminin adedince salatu selam ve rahmetler ihsan eyle.

8- Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin mahtelefel-melevani ve teakabel-asarani ve kerraral-cedidani vestekbelel-ferkadani ve belliğ ruhahu ve ervaha ehl-i beytihi minnat-tahiyyete vesselame verham ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesiran kesira.

Manası: Allah’ım melevan, asaran, cedidan ve ferkadan yıldızları devam ettiği surece Efendimiz Muhammed’e (S.A.V.) salat ve selam eyle. O’nun ve ehl-i beytinin ruhuna bizden hürmet ve selam ulaştır.

9- Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin veala ali Muhammedin ve Ademe ve Nuhin ve İbrahime ve Musa ve İsa ve ma beynehum minen’nebiyyine vel’murselin. Salevatullahi ve selamuhu aleyhim ecmain.

Manası: Allahım ! Hz.Muhammed’e(S.A.V.), Hz.Adem, Hz.Nuh,Hz.İbrahim,Hz.İsa(A.S.V.) ve bunların ortasında (gelip geçmiş bütün) peygamberlere rahmet ihsan eyle.

10- Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve Resulike ve alel’muminine vel’muminati vel’muslimine vel’muslimati

Manası: Allahım ! kulun ve Resulun Hz.Muhammed’e salat (Rahmet) et. Mümin olan erkek ve kadınlara, müslüman olan erkek ve kadınlara da merhamet eyle.

37 Beğen