Regaip Nedir?

Regaip Nedir?

Regaip Nedir?

İslam alemi için değerli olan kandil günleri, üç aylar ile birlikte idrak edilmeye başladı. Mübarek aylarda ibadetlerin ve duaların artmasıyla müslümanlar da dini bütünlük hissini yaşamaya devam ediyor.

18 Şubat Perşembe günü idrak edilen Regaip Kandili’ne dair bilgiler de araştırılıyor. Regaip ne demek, manası nedir? sorusu gündemin merak edilenleri ortasında yer almakta… Pekala Regaip söz manası nedir? Regaip Kandili’nin kıymeti nedir? İşte ayrıntılar..

Regaip Nedir?

REGAİP NE DEMEK?

Sözlükte “kendisine ilgi edilen şey, bol ve pahalı bağış” anlamındaki ragībenin çoğulu olan regāib sözü hadis ve fıkıh literatüründe “bol sevap ve mükâfat, faziletli amel”, bilhassa Mâlikî fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak “müstehap, beyhude ibadet” mânalarında kullanıldığı üzere hicrî takvime nazaran yedinci ay olan recebin birinci perşembesini cumaya bağlayan geceye isim olmuştur

Regaip Kandilindeki “Regâip” sözü, Arapça bir söz olan “re-ğa-be” kökünden gelmektedir. “re-ğabe”, söz olarak, elde edilmesi istek edilen pahalar, rastgele bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için uğraş sarf etmek demektir.

“Reğîb” sözü ise, “reğabe”den türemiş olan bir isimdir ve kendisine ilgi edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Müennesi, ” reğîbe”dir. “Reğîbe”nin çoğulu da “reğâib”dir.

Regaip Nedir?

REGAİP KANDİLİ’NİN DEĞERİ

Üç Aylar; birbiri arkasına açılan rahmet ve mağfiret kapıları olan Recep, Şaban ve Ramazan ayını içinde barındıran, Regâib kandiliyle başlayan, Miraç ve Berat’le devam eden, bin aydan daha güzel Kadir gecesiyle zirveye ulaşan, Ramazan bayramıyla da maddî ve manevî alanda “Bayram”a dönüşen manevi yükseliş ve bağışlanma aylarıdır.

Regaip Kandili, ihsanı bol olan Rabbimizden günahlarımızın mağfiretini, ömrümüzün rahmetini isteyerek gündüzünü oruç, gecesini namazla geçirmemiz tavsiye edilen bir gecedir.

Ayrıyeten bu gece, bundan sonra gelecek olan kutsal gecelerin ve Ramazan ayının birinci habercisidir. Hakikaten Recep ayının başlangıcında Peygamberimizin şöyle dua ettiği rivayetler ortasında yer almaktadır: “Ey Allah’ım, recep ve şabanı bize mübarek kıl, bizi ramazana kavuştur.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, I, 259)

Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin isteklerinin verileceği ümit edilir. Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında çokça oruç tutulmalıdır. Bu aya ‘Recebü’l-asabb’ da denilmiştir.

Yani; iyiliklerin isabet ettiği Recep ayı. Recep ayına ‘tövbe’ ismi de konulmuştur. Mümin bu ayda ve bilhassa de Regaip Kandili’nde günahlarını çokça kendine itiraf edip tövbe etmelidir.

37 Beğen