İstanbul Sözleşmesi Nedir? İstanbul Sözleşmesi’nin Maddeleri

İstanbul Sözleşmesi Nedir? İstanbul Sözleşmesi’nin Maddeleri

İstanbul Sözleşmesi Nedir? İstanbul Sözleşmesi’nin Maddeleri

Sosyal medyanın gündeminde kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet haberleri var. Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi hedefiyle hazırlana Avrupa Kurulu sözleşmesi araştırılıyor. İstanbul’da gerçekleşen Avrupa Kurulu Bakanlar Komitesi toplantısında kabul edilmesi sebebiyle İstanbul Sözleşmesi ismiyle anılan sözleşmenin kapsamı merak konusu oldu. İstanbul Sözleşmesi nedir? İstanbul Sözleşmesi ne vakit imzalandı, kapsamı ne? İstanbul Sözleşmesi maddeleri

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Kurulu Sözleşmesi ya da bilinen ismiyle İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti tedbire ve bununla mücadelede temel standartları ve devletlerin bu konudaki yükümlülüklerini belirleyen milletlerarası insan hakları sözleşmesidir.

Sözleşme Avrupa Kurulu tarafından desteklenmektedir ve taraf devletleri hukuksal olarak bağlar. Sözleşmenin dört temel ilkesi; kadına yönelik her türlü şiddetin ve ev içi şiddetin önlenmesi, şiddet mağdurlarının korunması, kabahatlerin kovuşturulması, hatalıların cezalandırılması ve kadına karşı şiddet ile mücadele alanında bütüncül, eş güdümlü ve etkili işbirliği içeren politikaların hayata geçirilmesidir. Kadına karşı şiddeti bir insan hakkı ihlali ve ayrımcılık çeşidi olarak tanımlayan, bağlayıcı nitelikte ilk memleketler arası düzenlemedir. Tarafların sözleşme kapsamında vermiş oldukları taahhütler, bağımsız uzmanlar grubu GREVIO tarafından izlenmektedir.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN İMZALANDI?

Sözleşme İstanbul’da gerçekleşen Avrupa Kurulu Bakanlar Komitesi’nin 121. toplantısında kabul edildi. 11 Mayıs 2011’de İstanbul’da imzaya açılmış olması nedeniyle kısaca “İstanbul Sözleşmesi” olarak bilinmektedir ve 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye 11 Mayıs 2011’de Sözleşmeyi ilk imzalayan ve 24 Kasım 2011’de parlamentosunda onaylayan ilk ülke oldu. Onay dokümanı 14 Mart 2012 tarihinde Avrupa Kurulu Genel Sekreterliğine iletildi. Temmuz 2020 prestijiyle 45 ülke ve Avrupa Birliği tarafından imzalanmış, imzacı ülkelerin 34’ünde onaylanmıştır.

İstanbul Sözleşmesi Maddeleri Nelerdir?

İstanbul Sözleşmesi Maddeleri Nelerdir?

İstanbul Sözleşmesi, kadına karşı şiddeti bir insan hakkı ihlali ve ayrımcılık çeşidi olarak tanımlayan, bağlayıcı nitelikte ilk milletlerarası düzenlemedir. Tarafların sözleşme kapsamında vermiş oldukları taahhütler, bağımsız uzmanlar grubu GREVIO tarafından izlenmektedir. Başka yandan, İstanbul Sözleşmesi, kadınlara yönelik her çeşit şiddete karşı tüzel çerçevede ayrıntılı bir müdafaa sağlayan ilk memleketler arası dokümandır.

İstanbul Sözleşmesi’nin tüm maddeleri için tıklayın

6284 SAYILI KANUN NEDEN ÖNEMLİDİR?

6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun”, şiddet kavramını; kişinin, fizikî, ruhsal, cinsel ya da ekonomik bakımdan ziyan görmesiyle yahut acı çekmesi ile sonuçlanan veyahut sonuçlanması muhtemel hareketleri, tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfi şekilde engellenmesini içeren tavır ve davranış olarak tanımlamıştır. Ayrıyeten kanun tarifinde, bu özellikleri belirlenen tavır ve davranışların toplumsal, kamusal ya da özel alanda meydana gelebileceği belirtilmiştir. Yine bu tavır ve davranışların fizikî, ruhsal, cinsel, sözlü ya da ekonomik olabileceği de tıpkı kanun kapsamında sayılmıştır.

Ayrıca 6284 sayılı kanun, kadına yönelik şiddet kavramını ise kadınlara, yalnızca kadın olmaları nedeni ile uygulanan ya da kadınları etkileyen cinsiyete dayalı bir ayrımcılıkla kadının insan hakları ihlaline yol açan, şiddet olarak tarifi yapılan her tıp tavır ve davranış olarak nitelemiştir.

27 Beğen