Abdullatif Nevzad Ayas Kimdir? Nereli, Eşi, Kitapları

Abdullatif Nevzad Ayas Kimdir? Nereli, Eşi, Kitapları

Abdullatif Nevzad Ayas Kimdir? Nereli, Eşi, Kitapları

Abdullatif Nevzad Ayas (Nevzad Ayas, Abdullatif Nevzad Ayasbeyoğlu), milletvekili, eğitimci, felsefesi, sosyolog, idareci, yazar.

1889 yılında Seydişehir’de doğmuştur.

Eğitim Hayatı

Darü’l-Fünun Edebiyat Şubesi’nden mezun olmuştur. Fransızca, az düzey Almanca, Farsça ve Arapça öğrenmiştir.

Çalışma Hayatı

Darüşşafaka Lisanı Osmani ve Usul-i Tedris Muallimi, Kocamustafapaşa Rüştiye-i Askeriyesi Lisanı Osmani Muallimi, Üsküp Sultanisi Edebiyatı Osmaniye Muavini, İstanbul Sultanisi Menatıkı Harbiye Şubesi Edebiyat Muallimi, Beyrut 2. Sultanisi Müdür Yardımcısı, İstanbul Gelenbevı Sultanisi ve Vefa Sultanisi Müdürü Sanisi, Cebelilübnan Sancağı, Aydın, Karahisarısahip Maarif Müdürü, İstanbul Vilâyeti Maarif Müfettişi olarak görevler yapmıştır.

Maarif Nezareti Hey’et-i Teftişiye Dairesi Müfettişi, Maarif Nezareti Tedrisatı Taliye 2. Şube Müdürü, Darü’l-Hilafetül Aliye Süleymaniye Medresesi ve Hikmeti İlahiye Müderris Vekili, Maarif Vekâleti Telif ve Tercüme Dairesi Azası, Maarif Vekâleti İlk Tedrisat Müdürü, 3. Sınıf Maarif Müfettişi Umumiyesi, Konya Mıntıkası Maarif Emini, Yüksek Tedrisat Umum Müdürü, Erenköy Kız Lisesi Felsefe, Haydarpaşa Lisesi Felsefe ve Yurt Bilgisi Muallimi, Maarif Vekâleti Milli Talim ve Terbiye Heyeti Azası olarak görevlerde bulunmuştur. 1954 yılında emekliye ayrılmıştır.

Siyasi Hayatı

26 Mart 1939 (6. Dönem) tarihinde yapılan genel seçimlerde Bursa Milletvekili seçilmiştir.

Kitapları

  • Anayasamız Değişmeli mi?
  • İnsan Akilesi Üzerine Deneyişler: Giriş ve Birinci Fasıl (Tercüme)
  • Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitimi: Kuruluşlar ve Tarihçeler  

Eşi ve Çocukları

Evli ve iki çocuk babasıydı.

Ölümü

25 Aralık 1966 tarihinde vefat etmiştir.

Kaynakça

https://www5.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Cilt1-4.pdf Erişim: 04. 12. 2022
https://www.tbmm.gov.tr/MilletvekiliArama Erişim: 04. 12. 2022
https://islamansiklopedisi.org.tr/ayasbeyoglu-nevzat Erişim: 04. 12. 2022
https://www.nadirkitap.com/kitapara.php?ara=kitap&tip=kitap&ceviren=abdullatif+nevzat+ayas Erişim: 04. 12. 2022

Kaynaklar: Kaynak1

15 Beğen