Kavimler Göçü Nedir? Nedenleri Nelerdir?

Kavimler Göçü Nedir? Nedenleri Nelerdir?

Kavimler Göçü Nedir? Nedenleri Nelerdir?

Tarih boyunca gerçekleşen birçok olaylar sonucunda günümüzün sonları ve medeniyetin gelişimi belirlenmiştir. Bu nedenle de tarihi olayları bilmek kıymet taşır. Geçmişte gerçekleşen olayları bilirsek günümüzde gerçekleşen olayların nedenini daha iyi anlar ve geleceğimizi şekillendirme bahtına sahip olabiliriz. Bu yazımızda ilk çağın kapanıp Ortaçağın açılmasına kavimler göçü nedir? Araştırdık.

Kavimler Göçü Nedir? Kavimler Göçü Ne Zaman Oldu?

Kavimler göçü, Avrupa’ya yayılan büyük insan göçü olarak da isimlendirilir. Kavimler göçü tarihi: M.Ö. 3 yüzyıl ile 4. Yüzyıl ortasında gerçekleşen bu en büyük insan göçü iki devir olarak karşımıza çıkar. Kavimler göçünün ikinci periyodu ilk periyodun devamı olarak da bilinmektedir. İlk devir kavimler göçü ağır biçimde hudut değişikliklerini kapsamakla birlikte Romalılar ve Hunlar ortasında geçtiği bilinmektedir.

Kavimler Göçünün Nedenleri

İlk büyük kavimler göçü sırasında yer değiştiren ilk göçmenler, Hunlar, Slavlar, Bulgarlar tarafından batıya gerçek gitmeleri sağlanan Gotlar, Anglo Saksonlar, Vandallar ve Cermen kabileleridir. İkinci devir sonunda da devletleşmeden evvel ilk kurulan topluluk İskitlerdir. Bu ortada Orhun Kitabelerinin de sosyal devlet anlayışını ve ilk Türk devletini gösteren bir yazıt olduğunu da unutmadan ekleyelim. İkinci kavim göçü ise Kuzey Afrika, Anadolu ve Avrupa’daki büyük değişimlere neden olmuştur.

Kavimler Göçü Nedir? Nedenleri Nelerdir?

Kavimler Göçünün İlk Yayılma Bölgesi

İlk kavimler göçünün yayılım bölgesi batıya ve Avrupa’ya gerçek yönelim göstermiştir. O vakitlerde Ostrogot – Vizigotlar Karadeniz’in kuzeyinde yaşarlarken Hun, Slavlar tarafından göç etmeye zorlanınca Vandallar, Geomenler vb. birkaç kavimle birlikte Avrupa’ya hakikat kalabalık ve dalgalar formunda ilerleyip yeni bir yaşam alanı bulma yoluna gitmişlerdir. Tam da bu sırada Avrupa’da Roma İmparatorluğu bulunuyordu. Üstelik en büyük devlette oydu. Ostrogotlar İtalya ‘ya yanlışsız ilerlerken, Vizigotlar İspanya’ya, Vandallar Kuzey Afrika’ya gerçek yöneldiler. Franklar Fransa’ya, Germenler Kuzey Avrupa’ya yönelmişlerdir. Doğal olarak bu kendilerine yeni bir alan bulma ilerleyişi, Avrupa’da süratli bir biçimde sosyal, kültürel, siyasi ve dini değişim bir yaşanmıştır.

İlk Kavimler Göçü’nün Sonuçları

Bu kadar büyük bir değişimin sonuçlarının olmaması beklenemez bir durumdur. İlk kavimler göçünün sonuçları aşağıdaki gibi sıralanabilir.

  • İlk çağ kapanmış ve Orta çağ başlamıştır ve feodalite rejiminin ortaya çıkmasına neden olmuştur.
  • Zamanın en büyük devleti Roma imparatorluğu ikiye ayrılarak Batı Roma ve Doğu Roma İmparatorluğu ismini almıştır.
  • Avrupa bölgesi yüzyıla yakın bir mühlet boyunca karışıklar yaşamaya devam etmiştir.
  • Barbar kavimler birbiriyle ve birebir vakitte Romalılarla kaynaşmış ve bu sayede yeni milletler ortaya çıkarak Avrupa’nın etnik yapısını oluşturmada etkili olmuştur.
  • Hristiyanlık süratle yayılarak Ortaçağ’ a damgasını vurmuştur.

kayseri escort
talas escort

52 Beğen