İtilaf ve İttifak Devletleri Hangileridir?

İtilaf ve İttifak Devletleri Hangileridir?

İtilaf ve İttifak Devletleri Hangileridir?

1914-1918 yılları ortasına yapılan 1. Dünya Savaşı, İtilaf ve İttifak devletlerinin hammadde ve sömürge arayışı başta olmak üzere birçok nedenle katıldığı bir savaştır. Osmanlı Devleti savaşın başlangıcında her ne kadar tarafsızlığını ilan etse de savaşa girmeye zorlanmış ve savaşa dahil olmuştur. İtilaf Devletleri I. Dünya Savaşı’nda İttifak Devletleri kümesine karşı savaştı. İtalya I. Dünya Savaşı başladıktan sonra İttifak Devletleri kümesinden ayrılıp İtilaf Devletleri kümesinin yanında savaşa girdi. Savaşın ilerleyen safhalarında ABD İtilaf Devletlerine katıldı. Rusya 1917 İhtilali’nden sonra İtilaf Devletleri kümesinden ayrılarak savaştan çekildi. Savaş sırasında yeni iştiraklerle İtilaf Devletleri kümesi genişledi. İtilaf Devletleri I. Dünya Savaşı’ndan galip olarak çıktı ve yenilen İttifak Devletleri’nin topraklarını kısmen işgal etti. Böylece dünyada sömürge anlayışı hakim oldu. Savaşın başlaması ile kendilerine Anadolu’dan pay verilen İtalya, Üçlü İttifak kümesinden ayrılmış, yeri Bulgaristan ve Osmanlı Devleti’nin iştiraki ile doldurulmuştur. Üçlü İtilaf Devletlerine ise vakitle Japonya, Sırbistan, Romanya, Belçika, Brezilya, Portekiz, Yunanistan ve ABD katılmıştır.

İTİLAF (ANLAŞMA) DEVLETLERİ

İtilaf Devletleri, başlangıçta İngiltere, Fransa ve Rusya’dan oluşan devletler kümesi. İtilaf Devletleri I. Dünya Savaşı’nda İttifak Devletleri kümesine karşı savaştı. İtalya I. Dünya Savaşı başladıktan sonra İttifak Devletleri kümesinden ayrılıp İtilaf Devletleri kümesinin yanında savaşa girdi. Savaşın ilerleyen safhalarında ABD İtilaf Devletlerine katıldı. Rusya 1917 İhtilali’nden sonra İtilaf Devletleri kümesinden ayrılarak savaştan çekildi. Savaş sırasında yeni iştiraklerle İtilaf Devletleri kümesi genişledi. İtilaf Devletleri I. Dünya Savaşı’ndan galip olarak çıktı ve yenilen İttifak Devletleri’nin topraklarını kısmen işgal etti.

İTTİFAK DEVLETLERİ

İttifak Devletleri’nin kökeni 1882’de kurulan Üçlü İttifak Antlaşması’na dayanır. İtalya, I. Dünya Savaşı başlayınca önce bir yıla yakın mühlet tarafsız kalmış, daha sonra İtilaf Devletleri tarafına geçerek 23 Mayıs 1915’te savaşa girmiştir. Almanya (ve yanında katılan Alman sömürge bölgeleri), Avusturya-Macaristan, Osmanlı Devleti ve İtalya’dan oluşan devletler ittifakıdır. I. Dünya Savaşı’ndaki iki ana ittifaktan biridir.

Osmanlı Devleti, müttefik arayan İttifak Devletleri yanında Kasım 1914’te savaşa katıldı. Osmanlı İmparatorluğu, o vakitler hala tamamlanmamış olan Berlin-Bağdat Demiryolu projesiyle Almanya ile güçlü ekonomik bağlar kazanmıştı.  Osmanlı İmparatorluğu, 2 Ağustos 1914’te Almanya ile resmi bir ittifak antlaşması imzalamıştı ve Kasım ayından itibaren bu antlaşmanın gereğini yerine getirmiştir.

ÜÇLÜ İTTİFAK DEVLETLERİ

1. Almanya

2. Avusturya-Macaristan

3. İtalya (Savaşın başlamasından sonra Üçlü İtilaf bloğuna katılmıştır.)

4. Bulgaristan

5. Osmanlı Devleti

ÜÇLÜ İTİLAF DEVLETLERİ

1. İngiltere

2. Fransa

3. Rusya

4. İtalya

5. Japonya

6. Sırbistan

7. Romanya

8. Belçika

9. Brezilya

10. Portekiz

11. Yunanistan

12. Amerika Birleşik Devletleri

40 Beğen