Hibrit Eğitim Nedir?

Hibrit Eğitim Nedir?

Hibrit Eğitim Nedir?

Koronavirüs (kovid-19) salgını nedeniyle Mart 2020’den beri ‘uzaktan eğitim’ modeliyle derslere devam eden üniversitelerde, önümüzdeki bahar devir için ‘hibrit eğitim’ modeli uygulanacak.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) tavsiye kararları ve görüşleri üzerine birçok üniversite yeni modele geçme kararı aldı.

Önümüzdeki devir için ‘hibrit’ yahut ‘karma’ olarak isimlendirilen modelle ilgili üniversiteler, senato kararlarını duyurmaya başladı. Isparta Süleyman Demirel, Konya Selçuk, İstanbul ile Harran üniversiteleri aldıkları senato kararlarını birinci duyuran üniversiteler oldu.

Hibrit Eğitim Nedir?

HANGİ ÜNİVERSİTELERDE HİBRİT EĞİTİM YAPILACAK?

Hibrit eğitim modeliyle ilgili Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılan duyuruda, uygulama yüklü eğitimin yürütüldüğü; tıp, diş hekimliği, hoş sanatlar, spor bilimleri ve ilahiyat fakülteleri ile lisansüstü eğitim verilen sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve hoş sanatlar enstitüleriyle uygulama yüklü eğitim veren öteki ünitelerde hibrit eğitim modeli çerçevesinde yüz yüze dersler yapılabileceği belirtildi.

Öteki tüm akademik ünitelerde teorik yüklü derslerin ise ‘uzaktan eğitim’ formülüyle yapılmaya devam edileceği kaydedildi. Alınan kararlara nazaran bahar yarıyılı için uzaktan eğitim tekniğiyle verilen derslerde devam mecburiliği aranmayacak. Uzaktan eğitim formülüyle yapılacak derslerin vize, mazeret, final ve bütünleme imtihanları çevrim içi yahut çevrim dışı olarak ödev ve proje teknikleriyle yapılabilecek.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde ise 4, 5 ve 6. sınıf klinik uygulamaları yüz yüze, teorik dersler ise yüz yüze yahut dijital hibrit formunda yapılacak. Veterinerlik, sağlık bilimleri, hemşirelik ve spor bilimleri fakültelerinde de uygulamalı eğitimler yüz yüze, teorik dersler ise yüz yüze yahut dijital olarak hibrit yapılacak.

Hibrit Eğitim Nedir?

HİBRİT EĞİTİM NEDİR?

‘Karma öğrenme’, ‘hibrit öğrenme’, ‘karışık öğrenme’ olarak da bilinen ‘harmanlanmış öğrenme’ en sade tarifiyle klâsik eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi olarak tanımlanabilir. Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim ideolojilerinin klasik öğrenme metotlarıyla birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tabir edilebilir.

Hibrit eğitim, klâsik eğitimi desteklemek gayesiyle teknolojik materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir. Harmanlanmış öğrenmedeki istikrar, çevrimiçi yüklü eğitim veren bir kurumun verimliliği arttırmak gayesiyle çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze ders vermesi olarak da düşünülebilir.

hibrit eğitim

Hibrit Eğitim Modeli

Karma öğrenme, hibrit öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tarifiyle klasik eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır. Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim ideolojilerinin klâsik öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır.

Harmanlanmış öğrenme klâsik eğitimi desteklemek maksadıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir. Harmanlanmış öğrenmedeki istikrar çevrimiçi yüklü eğitim veren bir kurumun verimliliği arttırmak emeliyle çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze ders vermesi olarak da düşünülebilir.

40 Beğen