Özgül Özkan Yavuz Kimdir? Nereli, Eşi, Hayatı, Biyografi

Özgül Özkan Yavuz Kimdir? Nereli, Eşi, Hayatı, Biyografi

Özgül Özkan Yavuz Kimdir? Nereli, Eşi, Hayatı, Biyografi

Özgül Özkan Yavuz, bakan yardımcısı, bürokrat.

1973 yılında Ankara’da doğmuştur.

Eğitim Hayatı

1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun olmuştur. ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü “Kentsel Politika ve Yerel Yönetimler” programında Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. 1998 yılında “Türkiye’de Kentsel Yenileme Süreçleri ve Politikaları” başlıklı teziyle yüksek lisans yapmıştır.

1999 yılında kazandığı Avrupa Birliği Jean Monnet Programı bursuyla İngiltere’ye giderek Birmingham Üniversitesi, School of Public Policy, Centre for Urban and Regional Studies Bölümü’nde turizm planlaması ve alan yönetimi konularında uzmanlaşmış, “Türkiye’de Turizm Alanlarında Planlama ve Yönetim” konulu teziyle ikinci yüksek lisans derecesini (MSc) almıştır.

2008 yılında Bahçeşehir Üniversitesi’nde “AB Projeleri ve Proje Döngüsü Yönetimi” alanında eğitim almıştır. Şehircilikle ilgili muhtelif konularda Avrupa Komisyonu, Uluslararası Konut ve Planlama Federasyonu ve Amsterdam Üniversitesi’nin farklı tarihlerde düzenlediği yaz okulu eğitimlerine ve seminerlere katılmıştır. Çok iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde ise Hollandaca bilmektedir.

Çalışma Hayatı

1997 yılında Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğü Planlama Dairesi’nde Şehir Plancısı olarak çalışmaya başlamıştır. 17 yıl boyunca önce Turizm Bakanlığı sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yurt içi ve dışı çeşitli birim ve projelerinde görev yapmıştır. 2004 – 2007 yılları arasında Hollanda Kültür ve Tanıtma Ataşesi olarak diplomatik görevde bulunmuştur. 2008 – 2010 yılları arasında İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Uluslararası Tanıtımdan Sorumlu Direktörü olarak çalışmıştır.

2011 – 2014 yılları arasında İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcılığı yapmıştır. Bu görevinde kültür ve turizm alanında çeşitli ulusal ve uluslararası projelerin yürütücüsü olmuştur. 2014 – 2016 yılları arasında İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. Aynı dönemde “European Cities Marketing Association” isimli birliğin Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş, İstanbul’u uluslararası alanda temsil etmiştir.

Aralık 2016 tarihinde İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği’ne getirilmiştir. Özgül Özkan Yavuz, ilk kadın Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri olarak görevini 30 Kasım 2018 tarihine kadar sürdürmüştür. İstanbul Kalkınma Ajansı ve Kalkınma Ajansları Birliği ( EURADA) Board of Directors Üyeliği yapmıştır. 19 Nisan 2019 tarihli ve 30750 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2019/89 sayılı Atama Kararı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atanmıştır. Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu ve KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği bulunmaktadır.

Eşi ve Çocukları

Evlidir.

Kaynakça

https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2019-04-19 Erişim: 12. 04. 2023
https://www.ktb.gov.tr/TR-183813/merkez-teskilati.html Erişim: 12. 04. 2023
https://ozgulozkanyavuz.com/ozgecmis/ Erişim: 12. 04. 2023
https://turizmsurasi.ktb.gov.tr/TR-201659/ozgul-ozkan-yavuz.html Erişim: 12. 04. 2023
https://twitter.com/OzgulOzkanYAVUZ Erişim: 12. 04. 2023

Kaynaklar: Kaynak1

16 Beğen