Hasan Vasıf Somyürek Kimdir? Milletvekili, Nereli, Eşi

Hasan Vasıf Somyürek Kimdir? Milletvekili, Nereli, Eşi

Hasan Vasıf Somyürek Kimdir? Milletvekili, Nereli, Eşi

Hasan Vasıf Somyürek, milletvekili, hekim, öğretim üyesi.

1889 yılında İstanbul’da doğmuştur.

Eğitim Hayatı

İstanbul Dârü’l-Fünun Tıbbiye’yi bitirmiştir. Fransızca ve az düzeyde Almanca öğrenmiştir.

Çalışma Hayatı

Haseki Hastanesi Asistanı, Tıbbiye Fen Tedavi Asistanı, 1. Dünya Savaşı’nda Tabip Yüzbaşı, Tıbbiye Seririyatı Dâhiliye Müderris Muavini, Şehremaneti Haseki Lisa Hastanesi Emrazı Dâhiliye Laboratuar Tabibi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Tababeti Profesörü olarak görevlerde bulunmuştur.

Siyasi Hayatı

8 Şubat 1935 (5. Dönem) tarihinde yapılan genel seçimlerde Balıkesir Milletvekili, 26 Mart 1939 (6. Dönem) ve 28 Şubat 1943 (7. Dönem) tarihlerinde yapılan genel seçimlerde Giresun Milletvekili seçilmiştir.

Eşi ve Çocukları

Evli ve üç çocuk babasıydı.

Ölümü

Hasan Vasıf Somyürek, 7 Nisan 1944 tarihinde vefat etmiştir.

Kaynakça

https://www5.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Cilt1-4.pdf Erişim: 20. 10. 2022
https://www.tbmm.gov.tr/MilletvekiliArama Erişim: 20. 10. 2022

Kaynaklar: Kaynak1

19 Beğen