Ayşe Seniha Hızal Kimdir? Milletvekili, Nereli, Eşi, Hayatı

Ayşe Seniha Hızal Kimdir? Milletvekili, Nereli, Eşi, Hayatı

Ayşe Seniha Hızal Kimdir? Milletvekili, Nereli, Eşi, Hayatı

Ayşe Seniha Hızal, milletvekili, eğitimci.

1897 yılında Adapazarı’nda doğmuştur.

Eğitim Hayatı

1918 yılında Darülfünun Fen Şubesi’ni bitirmiştir. Az düzeyde Fransızca öğrenmiştir.

Çalışma Hayatı

Darü’l-Muallimat-ı Aliye Ana Mektebi Ulumu Tabiiyye Muallimi, Daru’l-Muallimat Müdürü, Erenköy İnas Sultanisi ve Daru’l-Muallimatı Ulumu Tabiiyye Öğretmeni, Maarif Vekâleti Umum Müfettişi, Kandilli Kız Orta Mektep Muavini, Terbiye-i Etfal Muallimi, İstanbul Kız Muallim Mektebi Muavini olarak görevler yapmıştır.

Bursa Kız Muallim Mektebi Müdürü, İstanbul Mıntıkası 3. Sınıf Maarif Müfettiş Umumisi, İstanbul Selçuk Hatun Kız Sanayi Mektebi Türkçe, Terbiye, Fizik, Kimya ve Tabiiyye Öğretmeni, Yeni Türkiye Özel Okulu sahibi ve Müdürü olarak görevler üstlenmiştir. 1954 yılında emekliye ayrılmıştır.

Siyasi Hayatı

8 Şubat 1935 (5. Dönem) tarihinde yapılan genel seçimlerde Trabzon Milletvekili seçilmiştir.

Eşi ve Çocukları

Bekârdı.

Ölümü

22 Haziran 1985 tarihinde vefat etmiştir. İstanbul’da Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verilmiştir.

Kaynakça

https://www5.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Cilt1-4.pdf Erişim: 11. 12. 2022
https://www.tbmm.gov.tr/MilletvekiliArama Erişim: 11. 12. 2022
https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/ayse-seniha-hizal-1897-1985/ Erişim: 11. 12. 2022
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1479095 Erişim: 11. 12. 2022

Kaynaklar: Kaynak1

19 Beğen